facebook xing

Řízení dodávek (integrované, celkové a dodávky MRO) a jednorázové požadavky

Integrované znamená přímo v centru

„Váš integrovaný dodavatel“ – to není pouze prohlášení, ale zažitá praxe. Jsme schopni se zapojit na každém místě procesu a věci aktivně urychlovat.

Společně s našimi zákazníky vytváříme struktury řízení zásobování podle potřeby, které se zaměřují pouze na dva cíle: Přidaná hodnota a vyšší tvorba hodnot pro naše zákazníky. Existují přitom vždy dva „stavěcí šrouby“, které je nutno seřídit: snížit náklady, zlepšit výkony – bez ohledu na to, na kterém místě procesu se nacházíme.

Často se nám přitom podařilo znovu vytyčit naše hranice a rozšířit je u našich zákazníků. S pomocí řešení, která daleko překračovala běžná řešení, ale vždy byla přizpůsobena podmínkám podniku. Jsme s Vámi na jedné lodi – váš integrovaný dodavatel.

Kinder unter großem Regenschirm

Pro běžné i zvláštní případy

Dodávat, skladovat, provozovat logistiku umějí mnozí. My dokážeme víc. Zde naleznete příklady:

  • Sestavování, disponování a sledování kusovníků ve strojírenství
  • Kontroly a údržba hasicích přístrojů
  • Sestavování plánů pro používání rukavic a prostředků na ochranu kůže a výdeje těchto prostředků
  • Kalibrování všeho druhu
  • Překládání specifických zákaznických katalogů (mj. vlámsky, španělsky, česky, polsky a rumunsky)
  • Klasifikace podle UNSPSC nebo E-Class (různé standardy, rozdělující struktury a třídy členění)
  • Pravidelná dokumentace / pravidelné vyhodnocování standardizace a úspor
  • 24-hodinový servis pro naléhavé případy

Jsme tu vždy pro Vás –  kontaktujte nás.