facebook xing

Kvalita řízení C-dílů, systémových dodávek a optimalizace procesů

Certifikováno pro obchod, specifické zákaznické nákupní systémy a řízení externích skladů

U velkého soukolí nákupního procesu existuje mnoho míst, kde je možné zasáhnout. Od „jednorázového zboží“ až po permanentní optimalizaci dodavatelské základny – dodavatelský řetězec skrývá rozmanité možnosti dlouhodobých potenciálů tvorby hodnot, ovšem zde se také mohou projevit nedostatečná kvalita.

Rádi se měříme

Od roku 1994 je náš systém řízení jakosti strukturován podle nejnovější verze normy ISO 9001:2015 s orientací na procesy. S přihlédnutím k myšlence ochrany životního prostředí a podle DIN ISO 14000 jsme certifikováni pro oblasti obchodu, specifických zákaznických systémů nákupu a provozování externích skladů.

Kind beim Blumen gießen