facebook xing

Řízení nákupu a mimořádné nákupy

Vždy v pohybu

Řízení nákupu je organický, živý proces, který vyžaduje od všech zúčastněných stran nejvyšší možnou flexibilitu.

Časově náročné rutinní práce související se zbožím, které nejsou důležité pro výrobu, vážou ve většině oddělení nákupu významnou část kapacity. A právě tyto části způsobují značné náklady, i když jsou nutné pro celkovou realizaci obchodů.

Moderní řízení nákupu, jak jej chápeme my, se týká nejen samotného nákupu, ale komplexně sleduje vždy také proces jako celek. Nákup, logistiku, zajištění kvality, časové plánování, běžné činnosti a všechna ta malá a velká překvapení, díky kterým je každodenní obchodní činnost tak napínavá.

A to vše s tímto cílem: Abyste mohli své kapacity využívat takovým způsobem, který je nejrentabilnější.

Junge hängt an einem Seil am Baum

Od nákupu k řízení nákupu jako celku

  • Zkušeností z 60 let činnosti
  • Dostupnost po celé Evropě
  • Vícejazyčné poradenství všude, kde je to možné, v mateřském jazyce
  • Centrální řešení i řešení přímo na místě
  • Systémová řešení na míru
  • Individuální konkrétní řešení

Jaká řešení Vám můžeme nabídnout? Zadejte nám Vaše úkoly zde.