facebook xing

Systém výdeje zboží: StoreManager

Systémy výdeje zboží jsou automaty pro zásobování a výdej zboží, které garantují jednoduché odebírání materiálu a zásobování materiálem u Vašich C-dílů. Rozhodující roli při nákupu ve Vašem podniku hraje zejména spotřební zboží na jedno a více použití, jehož potřeba je nepravidelná a nelze ji vždy naplánovat. Pokud schází jednotlivé druhy zboží, jako například ochranné pracovní oděvy nebo příslušné nářadí, stojí to Vás a Vaše zaměstnance hodně času a peněz.

Představte si, že musí být naléhavá zakázka bezpodmínečně dokončena ještě během právě probíhající noční směny. Váš zaměstnanec k tomu bude potřebovat nové pracovní rukavice, aby nebyl vystaven žádnému bezpečnostnímu riziku. Výdej zboží však v noci není obsazen, takže Váš spolupracovník nebude moci pokračovat v práci a zakázka se časově zpozdí.

Proč systém výdeje zboží?

Právě C-díly s vysokou obrátkovostí musí být vždy k dispozici na správném místě a ve správném množství. StoreManager od Storetec pro Vás představuje inteligentní skladovací systém drobných dílů, který bude mít ve správný čas na skladě jak potřebný materiál, tak také automaticky odešle objednávku, pokud budou docházet zásoby.

StoreManager od Storetec:

 • K dispozici bude vždy předem stanovené množství. Tím se vyloučí jak chybějící zásoby, tak nadměrný výdej.
 • Existuje možnost jednotlivého umístění pro C-díly, které jsou potřebné pouze zřídka, takže může být optimálně využito místo, které je k dispozici.
 • Kromě toho  můžete využít správu vypůjčených nástrojů umožňující nejen odběr zboží, ale i jejich opětovné uskladnění.

Velmi rozšířený problém: Aby se výroba nezastavila, je nutné, aby byly nástroje a další pracovní pomůcky vždy k dispozici v dostatečném množství. Na druhé straně však většinou není efektivní, aby byl výdej materiálu – právě během nočním směn – personálně obsazen.

Efektivní řešení: Se systémem výdeje zboží od Storetec je dostupnost všech potřebných C-dílů přímo na pracovišti zajištěna 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Sníží se vlastní skladové zásoby a vyhnete se zbytečnému vázání kapitálu.

Automat výdeje zboží StoreManager

Díky přístupové kontrole RFID, integrované dotykové obrazovce a intuitivním menu se stává výdej zboží hračkou. Pokud v některé přihrádce klesne zásoba pod minimální stav, vyžádá si StoreManager automaticky mobilním telefonem u logistické centrály nové zboží. Přístup k Vaší podnikové síti není nutný – bezpečnost Vašich dat zůstane zachována.

Je některý výrobek pro StoreManager příliš velký? Žádný problém – uložte jednoduše klíč pro příslušná skladová místa, například skříně nebo kontejnery. Zaprotokolujete přístup také pro výrobky, které se do StoreManageru již nevejdou.

LINGEMANN Vám nabízí plný servis od instalace po instruktáž zaměstnanců a vyhodnocení vyskladňování až po nové doplňování. Vše, co potřebujeme, je 1,5 m2 místa a elektrická zásuvka na 230 V.

Kromě toho zůstanou při použití systému StoreManager celkové pořizovací náklady Vašeho sortimentu zpravidla beze změny, nebo se dokonce sníží.

Jednoduchá obsluha

Vybrat materiál, bezpečně vyskladnit a automaticky aktivovat doobjednání – tak jednoduché je vyskladňování materiálu a zásobování s naším systémem StoreManager od Storetec.

 1. Jednoduché přihlášení pomocí Vašeho osobního RFID čipu
 2. Pohodlný výběr požadovaného materiálu pomocí okna výběru nebo naskenováním čárového kódu
 3. Bezpečný odběr předem stanoveného množství nebo vrácení zboží
 4. Automatická doobjednávka a dodávka prostřednictvím firmy LINGEMANN a volitelné doplnění našimi nebo Vašimi vlastními pracovníky

Inteligentní systémy výdeje zboží u firmy LINGEMANN

Systém StoreManager od Storetec Vám nabízí následující výhody:

 • Úsporu nákladů na základě snížení množství spotřeby
 • Odlehčení oddělení nákupu díky automatickým úkonům při objednávání a decentralizovanému zásobování materiálem
 • Snížení objemu vázaného kapitálu a úspora nákladů na zásoby díky optimalizovanému řízení skladu a zásob.
 • Koncentrace na hlavní obchodní činnost díky zeštíhlení a optimalizaci procesů
 • Spolehlivé zásobování díky stanoveným minimálním zásobám a automatickému doobjednávání
 • Zvýšení produktivity díky nejvyšší dostupnosti zboží, kratším čekacím dobám u výdeje materiálu a zkráceným vnitropodnikovým trasám.

Kolotoč s přihrádkami v systému StoreManager bude přizpůsoben Vašim individuálním potřebám – bez ohledu na to, jestli to bude 560, nebo 2 160 přihrádek. Vzájemná kombinace čtyř různých velikostí přihrádek podle potřeby. Návrh osazení stanovíme podle Vaší spotřeby.

Ausgabeautomat, Storemanager

Automat výdeje zboží StoreManager: Přehled

Zde ještě jednou přehledně uvádíme nejdůležitější fakta o systému StoreManager:

LINGEMANN GmbH Vám nabízí efektivní komplexní řešení – od pořizování a dodávek C-dílů, přes skladování, až po plně automatické doplňování našimi inteligentními systémy výdeje zboží. Bude tak zaručena maximální spolehlivost zásobování Vámi požadovaných C-dílů.
Vzbudili jsme Váš zájem? Rádi Vám osobně a nezávazně poradíme
Přečtěte si zde více o systému Storemanager.

 • Transparentnost nákladů a absolutní kontrola přístupu díky zajištěným jednotlivým odběrům
 • Zaručená dostupnost 24 hodin denně 365 dnů v roce
 • Nejvyšší míra flexibility díky modulární konstrukci
 • Variabilní osazení až 2 160 přihrádek
 • Minimální nároky na místo méně než 1,5 m2
 • 100% dostupnost automatu výdeje díky integrovanému přístupu v  naléhavých případech
 • Napájení elektrickým proudem i při výpadku elektřiny díky modulu UPS
 • Automatické evidování zakázek a doobjednávání
 • Lepší využívání dostupných zdrojů díky možnosti vracení vypůjčených položek