facebook xing

Naše nabídky pracovních míst

Staňte se součástí týmu

Společnost LINGEMANN je specialista na komplexní zásobování spotřebním zbožím a nabízí kompletní koncepce na míru pro průmyslové zákazníky. Naše služby zahrnují poradenství, analýzy, nákup, dispozici, logistiku, skladování, E-procurement a systémy výdeje zboží.

Z našich četných projektů s velkými průmyslovými zákazníky vyplývají stále nové požadavky a výzvy, jež tvoří rozmanité a napínavé oblasti úkolů.

V současné době nejsou k dispozici žádné nabídky.

Kind steckt Kopf in eine Waschmaschine

Vaše kontaktní osoba pro žádost o místo:

Pan Alexander Pawel

E-Mail:bewerbungen(at)lingemann.com
Telefon:+49 2232 500-0


Pokyny pro ochranu osobních údajů při náboru pracovníků

Zpracováváme údaje uchazečů pouze pro účel a v rámci výběrového řízení při obsazování místa v souladu se zákonnými předpisy. Zpracování údajů uchazečů je prováděno za účelem splnění našich smluvních povinností v rámci výběrového řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, pokud bude zpracování pro nás nutné.
Výběrové řízení při obsazování místa předpokládá, že nám uchazeči své osobní údaje sdělí. Nezbytné údaje uchazečů vyplývají z výběrových řízení na obsazení místa. V zásadě k nim patří údaje o osobě, poštovní a kontaktní adresy a podklady, které náleží k žádosti o místo, jako jsou průvodní dopis, životopis a vysvědčení.
Kromě toho nám mohou uchazeči dobrovolně sdělit další informace. Pokud nám uchazeči žádost o místo předají, prohlašují tím, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely výběrového řízení uchazečů způsobem a v rozsahu podle prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud budou v rámci výběrového řízení dobrovolně uvedeny zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, bude provedeno jejich zpracování navíc podle čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR. Kromě toho mohou uchazeči předávat své žádosti o místo prostřednictvím e-mailu. V tomto případě však prosíme, aby vzali na vědomí, že jsou e-maily zásadně zasílány nezašifrované a uchazeči se o zašifrování musí postarat sami.
Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za přenosovou trasu mezi odesilatelem a příjmem na našem serveru.
Údaje, které nám uchazeči poskytnou, můžeme v případě úspěšné žádosti o místo dále zpracovávat pro účely zaměstnaneckého poměru. V opačném případě, pokud nebude žádost o místo na základě nabídky pracovních míst úspěšná, budou údaje uchazečů smazány. Údaje budou smazány i v případě, že uchazeč svou žádost o místo stáhne. Smazání proběhne s výhradou oprávněného odvolání uchazeče po uplynutí období 6 měsíců, aby bylo možné vyjasnit případné pozdější požadavky, týkající se žádosti o místo. Účty za případné náhrady cestovních nákladů budou archivovány v souladu se zákonnou archivační povinností.