facebook xing

Jakość w procesie

W skomplikowanym procesie zakupów jest wiele miejsc, w które można zaingerować. Począwszy od artykułów kupowanych jednorazowo, po stałą optymalizację bazy dostawców – w łańcuchu dostaw istnieją różnorodne możliwości, które mogą wiązać się zarówno z długotrwałym wzrostem wartości, jak i deficytem jakości.

Chętnie dajemy się oceniać

Od 1994 r. nasz system kontroli jakości jest organizowany zgodnie z nową wersją normy ISO 9001:2015. Uwzględniając kwestie ochrony środowiska i mając na uwadze normę DIN ISO 14000, posiadamy certyfikaty w zakresie handlu, zindywidualizowanych pod kątem potrzeb klienta systemów zaopatrzenia oraz utrzymania magazynów zewnętrznych.

Kind beim Blumen gießen