facebook xing

Kształcenie

Kto chce mieć najlepszych pracowników, musi zapewnić im najlepsze wykształcenie. Oto nasza aktualna oferta szkoleniowa:

Praktyki w zakresie sprzedaży hurtowej i handlu zagranicznego

Obecnie, nie ma aktualnych ofert.

Praktyki specjalizacyjne w zakresie logistyki i magazynowania w sprzedaży hurtowej i handlu zagranicznym

Obecnie, nie ma aktualnych ofert.

Kind schaukelt

Zgłoszenia przyjmuje:

Pan Alexander Pawel

E-Mail:bewerbungen(at)lingemann.com
Telefon:+49 2232 500-0


§ 15 Ochrona danych
Firma Lingemann GmbH ma szczególną troskę w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie całego procesu biznesowego. W celu świadczenia naszych usług do właściwego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy federalnej o ochronie danych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystania umowy oraz w trakcie trwania umowy dane zebrane (umowa danych) wyłącznie do celów, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Są
to dane, adres, dane kontaktowe, porządek i sprzedaŜy, jak równieŜ dane dla przetwarzania płatności. Jeśli korzystasz z naszych usług twierdził, zwykle tylko te dane są zbierane, musimy świadczyć usługę. Jeśli poprosimy o więcej danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzamy dane osobowe w Niemczech. Przekazywanie danych osobom trzecim tylko w zasadzie, aby wypełnić nasze zobowiązania umownego, a nie (np. firmy transportowe, instytucje płatnicze). Przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych do celów reklamowych nie odbędzie. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim lub udostępnione. Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i władz tylko wymaganych przez prawo federalne. Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, moŜesz skontaktować się z naszym Privacy Officer, który pomoŜe Ci na Twoje pytania, sugestie lub skargi.