facebook xing

Contacte

Lingemann GmbH
Immendorfer Straße 2
D-50321 Brühl

Tel.  +49 2232 500-0
Fax +49 2232 500-500

E-Mail: info(at)lingemann.com
http://www.lingemann.com

Menţiuni conform § 6 al Legii germane privind teleserviciile (orig. TDG) în vigoare referitoare la cadrul legal pentru comerţul electronic din data de 20.12.2001

Lingemann GmbH
Administrator: Alexander Pawel, Jörg Schnieders

Societatea este înregistrată în registrul comerţului de pe lângă judecătoria Köln sub numărul HRB 1304. Sediul social se află în Brühl.
Ust.-IdNr. DE 123 058 594
 
Ghidul procedurilor publice
Ghidul procedurilor publice poate fi descărcat aici în format PDF.

Exonerare de răspundere


1. Conţinutul ofertei online

Autorul nu-şi asumă răspunderea pentru actualitatea, corectitudinea, totalitatea şi calitatea informaţiilor puse la dispoziţie. Pretenţiile vizavi de autor referitoare la daunele de ordin material sau ideatic provocate prin utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite respectiv prin utilizarea informaţiilor eronate şi incomplete sunt principial excluse, în măsura în care nu există vreo dovadă a vinei intenţionate sau din neglijenţă a autorului.
Toate ofertele sunt fără angajamente. Autorul îşi rezervă în mod expres, fără notificare separată, dreptul de a modifica, a completa, a şterge sau a publica temporar sau definitiv părţi ale paginilor sau întreaga ofertă.

2. Trimiteri şi linkuri
În cazul trimiterilor directe sau indirecte către pagini de web străine („hyperlinkuri“) care depăşesc domeniul de responsabilitate al autorului s-ar putea invoca asumarea răspunderii exclusiv în cazul în care autorul are cunoştinţă de conţinut şi ar avea posibilitatea din punct de vedere tehnic de a împiedica utilizarea unor conţinuturi ilegale. Autorul declară în mod expres prin prezenta faptul că la data publicării linkului nu au fost detectate conţinuturi ilegale pe paginile către care se face trimitere. Autorul nu are nicio influenţă asupra configuraţiei actuale sau viitoare, asupra conţinuturilor sau drepturilor de autor ale site-urilor asociate/către care se face trimitere. Din acest motiv acesta se distanţează în mod expres de toate conţinuturile tuturor site-urilor asociate/către care se face trimitere care au fost modificate după publicarea linkurilor. Această constatare este valabilă pentru toate linkurile şi trimiterile publicate în cadrul propriei oferte prin internet precum şi pentru înregistrările persoanelor străine în cărţile de oaspeţi, forumuri de discuţie şi liste de e-mailuri configurate de autor. Pentru conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi în special pentru daunele provocate prin utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informaţii oferite, răspunde doar ofertantul site-ului la care s-a făcut trimitere şi nu acela care a făcut trimitere la site-ul respectiv.

3. Drepturi de autor şi drepturi referitoare la semne distinctive 
Autorul trebuie să respecte drepturile de autor ale graficelor, documentelor audio, secvenţelor video şi textelor utilizate, să folosească grafice, documente audio, secvenţe video şi texte elaborate de către el însuşi sau să acceseze astfel de documente care nu necesită licenţă. Toate mărcile comerciale numite în cadrul ofertei prin internet şi protejate în cazul dat de terţi se află sub incidenţa necondiţionată a prevederilor valabile referitoare la semnele distinctive precum şi sub incidenţa dreptului de posesiune a respectivilor proprietari înregistraţi. Doar simpla numire nu trebuie să conducă la ideea cum că mărcile înregistrate nu sunt protejate prin drepturile terţilor! Doar autorul paginilor deţine copyrightul pentru obiectele publicate şi elaborate de către acesta. Reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente audio, secvenţe video şi texte în cadrul altor publicaţii electronice sau tipărite este interzisă fără acordul expres al autorului.

4. Protecţia datelor
Având în vedere faptul că în cadrul ofertei prin internet există posibilitatea introducerii unor date personale şi comerciale (adrese de e-mail, nume, adrese poştale), utilizatorul va putea divulga aceste date în mod expres la libera sa alegere. Solicitarea şi plata tuturor serviciilor oferite este permisă – în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic – şi fără menţionarea unor astfel de date respectiv prin indicarea unor date anonime sau a unui pseudonim. Nu este permisă utilizarea de către terţi a datelor de contact cum ar fi adrese poştale, numere de fax şi telefon precum şi adrese de e-mail publicate în cadrul rubricii impressum sau a altora asemănătoare în scopul transmiterii unor informaţii nesolicitate în mod expres. Toţi paşii legali împotriva expeditorilor aşa-numitelor e-mailuri spam sunt rezervaţi în mod expres în cazul încălcării acestei interdicţii.

5. Valabilitatea acestei exonerări de răspundere
Această exonerare de răspundere trebuie tratată ca şi componentă a ofertei prin internet de unde s-a făcut trimitere la acest site. În situaţia în care părţi sau anumite formulări ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau corespund doar parţial legislaţiei în vigoare, celelalte părţi ale documentului rămân neschimbate în ceea ce priveşte conţinutul şi valabilitatea acestora.