facebook xing

Politica de confidențialitate

Noi respectăm sfera privată

Apreciem interesul dvs. față de oferta noastră și suntem conștienți de faptul că aveți încredere că vom prelucra datele cu caracter personal încredințate nouă în mod responsabil și că nu le vom transmite terților. Prin urmare, protecția datelor dvs. cu caracter personal are o importanță deosebită pentru noi.

Politica de confidențialitate prezentată în cele ce urmează are scopul de a vă informa cu privire la tipul, amploarea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în cele ce urmează prescurtat „date“) în cadrul ofertei noastre online și a site-urilor web și funcțiilor asociate (denumite în cele ce urmează în mod colectiv „ofertă online“). Cu privire la termenii utilizați în politica noastră de confidențialitate, cum ar fi de ex. „Prelucrare“ sau „Responsabil“, facem trimitere la definițiile din Regulamentul general privind protecția datelor (DSGVO), aici la Art. 4. De asemenea, dorim să vă informăm prin intermediul acestei politici de confidențialitate cu privire la drepturile dvs.

Folosirea paginilor noastre de Internet este din principiu posibilă fără furnizarea datelor cu caracter personal. Însă în cazul în care o persoană dorește să utilizeze anumite servicii prin site-ul nostru de Internet, poate fi necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal.

(1)    Numele și adresa responsabilului

Responsabil în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și al BDSG nou este:

Lingemann Beschaffungssysteme S.R.L
Strada Depozitelor 4
RO-505100 Codlea, Brasow
Tel.: +40(0)268 250703
Fax.: +40(0)268 250704

(2)    Ofițerul responsabil cu protecția datelor

Ofițerul responsabil cu protecția datelor al responsabilului cu prelucrarea este:

Fr. Ana-Maria Filip
Lingemann Beschaffungssysteme S.R.L
Strada Depozitelor 4
RO-505100 Codlea, Brasow
Tel.: +40(0)371 588 705
Fax.: +40(0)268 250704
www.lingemann.ro


Orice persoană în cauză poate contacta în orice moment ofițerul responsabil cu protecția datelor cu întrebări și sugestii privind protecția datelor.

(3) Bazele juridice relevante

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de E-mail sau numărul de telefon al persoanei în cauză, este efectuată de noi exclusiv în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (DSGVO) și în concordanță cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări (BDSG nou) - pentru noi cele valabile în Germania.

În conformitate cu prevederile Art. 13 al DSGVO, vă informăm în cele ce urmează cu privire la baza juridică a prelucrării datelor de către noi: Temeiul juridic pentru obținerea consimțământului este Art. 6 Alin. 1 lit. a și
Art. 7 al DSGVO, temeiul juridic al prelucrării în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale, precum și răspunsul la întrebări este Art. 6 Alin. 1 lit. b al DSGVO, baza legală pentru prelucrare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este Art. 6 Alin. 1 lit. c al DSGVO, iar baza legală pentru prelucrare în scopul protejării intereselor noastre legitime este Art. 6 Alin. 1 lit. f al DSGVO. În cazul în care interesele vitale ale persoanei în cauză sau ale oricărei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 Alin.1 lit. d al DSGVO constituie temeiul juridic.

(4) Colectarea datelor și informațiilor generale, tipurile de date prelucrate, categoriile de persoane în cauză și scopurile de prelucrare

Hosting
Noi folosim servicii de Hosting. Aceasta servește la furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructură și de platformă, capacitate de calcul, servicii de stocare și de baze de date, servicii de securitate precum și de întreținere tehnică, pe care le utilizăm pentru a opera acest site web. În acest scop noi resp. furnizorul nostru de hosting, prelucrăm datele inventarului, datele de contact, datele de conținut, datele contractuale, datele de utilizare, metadatele și datele de comunicație ale clienților, părților interesate și vizitatorilor acestei oferte online pe baza intereselor noastre legitime de furnizare eficientă și sigură a acestei oferte în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. f și Art. 28 al DSGVO

Colectarea datelor de accesare
Prin fiecare accesare de către o persoană în cauză sau de un sistem automat, site-ul nostru colectează conform intereselor noastre legitime în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. f al DSGVO o serie de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele log ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de persoana/sistemul care efectuează accesarea, (3), așa-numita Referrer-URL, (4), sub-site-urile care sunt comandate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru, (5) data și ora accesării paginii de Internet, (6) adresa IP, (7) furnizorul serviciilor de Internet al sistemului care efectuează accesarea și (8) alte date și informații similare privind combaterea pericolelor în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației. Informațiile logfile sunt păstrate din motive de siguranță pentru o perioadă de max. 7 zile iar pe urmă sunt șterse. Datele a căror stocare în continuare este necesară în scopuri de certificare nu sunt șterse până la clarificarea unui incident.

La utilizarea acestor date și informații generale nu se trag concluzii cu privire la persoana în cauză. Aceste informații sunt necesare pentru (1) oferirea corectă a informațiilor de pe site-ul nostru, (2) îmbunătățirea conținuturilor site-ului nostru și publicității acestora, (3) asigurarea funcționalității continue a sistemelor noastre informatice și tehnologiei paginii noastre de Internet, (4) răspunsul la cererile de contact și comunicarea cu utilizatorii și (5) punerea la dispoziție autorităților de aplicare a legii a informațiilor necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac. Prin urmare, aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate statistic și cu scopul de a spori protecția și securitatea datelor, pentru a asigura în acest fel cel mai bun nivel posibil de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime ale fișierelor logfile din server sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană în cauză.

În calitate de responsabil, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe Internet pot avea în general lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană în cauză este liberă să ne furnizeze datele cu caracter personal necesare și prin căi alternative, de exemplu prin telefon.

Prelucrarea datelor în contextul organizației întreprinderii

În cadrul sarcinilor administrative interne și organizării afacerii noastre, contabilității financiare și îndeplinirii obligațiilor legale, prelucrăm aceleași date pe care le prelucrăm și în contextul realizării obligațiilor noastre contractuale în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit c și f al DSGVO. Sunt afectați clienții, părțile interesate, partenerii de afaceri și vizitatorii site-ului web. Scopul prelucrării este administrarea, contabilitatea financiară FiBu, organizarea, arhivarea, susținerea afacerii, îndeplinirea sarcinilor noastre și executarea serviciilor contractuale. În acest context divulgăm date autorităților fiscale, contabililor fiscali, auditorilor, centrelor de plată și furnizorilor de servicii de plată.
În plus, stocăm informații legate de furnizori, promotori și alți parteneri de afaceri pe baza intereselor noastre de afaceri. Aceste date legate de întreprindere vor fi de regulă stocate pe termen lung.

Analizăm datele pe care le avem la dispoziție cu privire la tranzacții, contracte, solicitări etc. precum și pentru a ne gestiona afacerea în mod economic și pentru a putea recunoaște tendințele pieței și cerințele clienților. Pentru aceasta prelucrăm pe baza Art. 6 Alin. 1 lit. f al DSGVO date de inventar, date de comunicare, date contractuale, date de plată, date de utilizare, metadate. Persoanele afectate sunt clienții, părțile interesate, partenerii de afaceri, vizitatorii și utilizatorii ofertei online. Analizele nu vor fi divulgate extern decât dacă sunt analize anonime cu valori sintetizate.
 
Contact
Când ne contactați, sunt prelucrate informațiile oferite de utilizator pentru prelucrarea solicitării de contact și procesarea acesteia conform Art. 6 Alin. 1 lit. b al DSGVO. Informațiile utilizatorilor pot fi stocate într-un sistem CRM sau într-o organizare comparabilă a cererilor. Noi ștergem cererile dacă nu mai sunt necesare și verificăm necesitatea stocării la fiecare 2 ani. În rest se aplică cerințele legale generale privind păstrarea.

(5)    Derularea comenzilor în magazinul online, cont de client

Noi prelucrăm datele clientului în cadrul proceselor de comandă în magazinul nostru online. Datele prelucrate de noi includ date de inventar, date de comunicare, date contractuale și date de plată iar persoanele în cauză includ clienți, părți interesate și alți parteneri de afaceri. Prelucrarea se realizează conform Art. 6 Alin. 1 lit. b și c al DSGVO în scopul prestării serviciilor contractuale, facturării, livrării și serviciului pentru clienți. Datele vor fi dezvăluite unor terți numai în contextul de livrare, plată sau în conformitate cu autorizații legale și obligații față de consultanți și autorități legale și prelucrate în țări terțe numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului. Din principiu ștergerea datelor are loc după expirarea garanției legale resp. a obligațiilor comparabile. Necesitatea păstrării datelor este verificată după fiecare trei ani. În cazul obligațiilor legale de arhivare, ștergerea are loc după expirarea perioadei obligației de arhivare.

Fiecare utilizator are posibilitatea de a-și crea un cont de utilizator prin furnizarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal ne sunt transmise în procesul de înregistrare rezultă din fereastra de introducere utilizată pentru înregistrare. Conturile de utilizator nu sunt publice și nu pot fi indexate de motoarele de căutare.

În cadrul înregistrării și reautentificării precum și utilizării serviciilor noastre online, stocăm adresa IP și ora acțiunii utilizatorului respectiv. Stocarea are loc pe baza intereselor noastre legitime, precum și pe cele ale utilizatorilor pentru protecția împotriva utilizării incorecte și a altor utilizări neautorizate. Nu se realizează transmiterea acestor date unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru urmărirea penală a creanțelor noastre sau dacă există o obligație legală în conformitate cu acestea conform Art. 6 Alin. 1 lit. c al DSGVO. În plus, folosim cookie-uri de sesiune pentru stocarea coșului de cumpărături și cookie-uri permanente pentru stocarea stării de autentificare.

Dacă un utilizator își dezactivează contul, datele contului de utilizator vor fi șterse, cu excepția cazului în care stocarea este necesară din motive comerciale sau fiscale, în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. c al DSGVO. Este responsabilitatea utilizatorilor de a-și asigura datele la dezactivarea contului înainte de rezilierea contractului.

(6)    Colaborarea cu procesatorii contractuali și cu terții

În cazul în care, în cadrul prelucrării noastre, divulgăm, transmitem date unor alte persoane și societăți (procesatori contractuali sau terțe părți) sau le acordăm în alt mod accesul la acestea, acest lucru se realizează exclusiv pe baza unei autorizații legale (de exemplu dacă o transmitere a datelor către terți, precum furnizorii de servicii de plată, este necesară pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 litera b al DSGVO), v-ați dat acordul, o obligație legală prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu în cazul însărcinării de reprezentanți legali, Webhosteri etc.).
Dacă însărcinăm terțe părți să prelucreze date pe baza unui așa-numit „contract de prelucrare a cererilor“, acest lucru se realizează pe baza Art. 28 al DSGVO.

(7) Transmiterea datelor către țări terțe

În cazul în care prelucrăm datele într-o țară terță (în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE)) sau acest lucru are loc în contextul utilizării serviciilor terților sau divulgării resp. transmiterii datelor unor terțe părți, acest lucru se realizează numai pe baza îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale, pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva autorizațiilor legale sau contractuale, prelucrăm sau dispunem prelucrarea datelor într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite condițiile speciale prevăzute la Art. 44 și următoarele ale DSGVO. Aceasta înseamnă că prelucrarea are loc de exemplu pe baza unor garanții specifice, cum ar fi nivelul recunoscut oficial de protecție a datelor în conformitate cu cerințele UE sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard“).

(8)    Drepturile dumneavoastră ca persoană în cauză

Dreptul la confirmare
Aveți dreptul să solicitați o explicație cu privire la prelucrarea informații personale despre dvs. Pentru a revendica acest drept, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor menționat mai sus.

Dreptul la informare

În plus, aveți dreptul să primiți informații gratuite cu privire la datele cu caracter personal stocate despre dvs., precum și informații suplimentare și o copie a datelor în conformitate cu Art. 15 al DSGVO. De asemenea, aveți dreptul să primiți următoarele informații:

  1. scopurile prelucrării
  2. categoriile datelor cu caracter personal care sunt prelucrate
  3. destinatarul sau categoriile de destinatari cărora au fost divulgate sau urmează să fie dezvăluite date cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale
  4. dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate
  5. dreptul la rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricționare a prelucrării sau dreptul de opunere la această prelucrare
  6. dreptul la reclamație la o autoritate de monitorizare
  7. dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs. ca persoană în cauză: toate informațiile disponibile despre sursa datelor
  8. existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv Profiling conform Art. 22 Alin. 1 și 4 al DSGVO și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante privind logica implicată și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări asupra persoanei în cauză

În plus aveți dreptul să fiți informat dacă datele cu caracter personal au fost transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest caz, aveți dreptul să obțineți informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul. Dacă doriți să beneficiați de acest drept la informație, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor numit mai sus.

Dreptul la rectificare
În conformitate cu Art. 16 al DSGVO, aveți dreptul să solicitați completarea sau corectarea datelor referitoare la dvs. De asemenea, aveți dreptul să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete, ținând cont de scopurile prelucrării. Dacă doriți să beneficiați de acest drept de rectificare, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor numit mai sus.

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
În conformitate cu Art. 17 al DSGVO, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele referitoare la dvs. să fie șterse fără întârziere resp. în mod alternativ, în conformitate cu Art. 18 al DSGVO, să solicitați o limitare a prelucrării datelor în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal au fost colectate în scopuri sau prelucrate în alt mod, pentru care nu mai sunt necesare.

Dacă se aplică oricare dintre motivele de mai sus și doriți să dispuneți ștergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, vă rugăm să contactați ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării
De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și doriți să solicitați restricționarea datelor cu caracter personal stocate de noi, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor menționat mai sus.

Dreptul la transferul datelor
În plus, aveți dreptul de a primi de la noi datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit de calculator. În plus, aveți dreptul să solicitați transferul acestor date de către noi către o altă persoană responsabilă, cu condiția ca prelucrarea să se realizeze pe baza consimțământului în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. a al DSGVO sau Art. 9 Alin. 2 lit. a al DSGVO sau unui contract în temeiul Art. 6 Alin. 1 lit. b al DSGVO și prelucrarea să se realizeze prin mijloace automate și cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice care ne-a fost încredințată și, dacă nu sunt afectate drepturile și libertățile altor persoane prin aceasta. Pentru exercitarea dreptului de transfer a datelor, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor menționat mai sus.

Dreptul la obiecții

În cele din urmă, aveți dreptul, în orice moment să obiectați împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. e sau f al DSGVO. Acest lucru se aplică și în cazul unui Profiling pe baza acestor dispoziții.

În cazul obiecției dvs., nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului existenței unor motive întemeiate și legitime pentru prelucrare, care predomină intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă prelucrăm date cu caracter personal pentru a face publicitate directă, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și pentru Profiling, în măsura în care este asociat cu o astfel de publicitate directă. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu prevederile Art. 89 Alin. 1 al DSGVO, cu excepția cazului în care această prelucrare este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public. Pentru a vă exercita dreptul de obiecție, vă rugăm să contactați în mod direct ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor.

Decizii automatizate în caz particular inclusiv Profiling
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv Profiling, care vă aduce efecte juridice sau vă afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care decizia (1) nu se aplică renunțării sau este necesară pentru îndeplinirea unui contract între dvs. și noi sau (2) este permisă de legislația Uniunii sau de statul membru la care suntem supuși și dacă o astfel de legislație conține măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile și libertățile precum și interesele dvs. legitime sau (3) se realizează cu acordul dumneavoastră explicit. Pentru a vă susține drepturile privind deciziile automate, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor menționat mai sus.

Dreptul de revocare a unui consimțământ privind protecția datelor
În plus aveți dreptul să revocați în orice moment consimțământul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru a vă afirma acest drept de revocare a consimțământului, vă rugăm să contactați ofițerul responsabil cu protecția datelor menționat mai sus.

Dreptul de reclamație la autoritatea competentă

În plus, aveți dreptul conform Art. 77 al DSGVO de a depune o reclamație la autoritatea de monitorizare competentă.

(9)    Cookie-uri

Pagina noastră de Internet utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt depuse și memorate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.
Multe pagini de Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. El este compus dintr-un șir de caractere prin care paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browserului de Internet concret în care a fost memorat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor de Internet și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei respective de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul cookie-ului unic. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestei pagini de Internet mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără cookie-uri.
Există diferite tipuri de cookie-uri: cookie-urile temporare resp. „cookie-urile de sesiune“ sau „cookie-urile tranzitorii“ sunt cookie-urile care sunt șterse după ce utilizatorul părăsește oferta online și își închide browser-ul. Într-un astfel de cookie pot fi memorate de ex. conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin online sau o stare de autentificare. Cookie-urile „permanente“ sau „persistente“ sunt cookie-urile care rămân memorate chiar și după ce browser-ul a fost închis. Astfel poate fi memorată de ex. starea de autentificare dacă utilizatorii o accesează după mai multe zile. De asemenea, într-un astfel de cookie pot fi stocate interesele utilizatorilor care sunt utilizate în scopuri de măsurare sau marketing.
Puteți împiedica în orice moment folosirea cookie-urilor prin intermediul paginii noastre de Internet prin setarea corespunzătoare a browserului de Internet pe care îl utilizați și astfel să respingeți în permanență folosirea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja folosite pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului de Internet sau al altor programe de software. Dacă dezactivați folosirea cookie-urilor în browser-ul de Internet pe care îl utilizați, este posibil să nu puteți utiliza în totalitate toate funcțiile paginii noastre de Internet.

(10)    Ștergerea datelor

Datele cu caracter personal prelucrate de noi vor fi șterse resp. restricționate în conformitate cu Art. 17 și 18 al DSGVO. Cu excepția cazului în care este stipulat altfel în mod explicit în cadrul acestei politici de confidențialitate, datele stocate de noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul stabilit, iar ștergerea nu este supusă obligațiilor legale de stocare. Dacă datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri și în scopuri legitime, prelucrarea acestora va fi restricționată. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil de exemplu pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.
În conformitate cu cerințele legale din Germania, stocarea are loc în special timp de 6 ani în conformitate cu § 257 Alin. 1 HGB, precum și timp de 10 ani în conformitate cu § 147, Alin. 1 AO.

(11)    Politica de confidențialitate pentru aplicarea și utilizarea Google Analytics   

Pe site-ul nostru web am integrat componenta Google Analytics cu funcție de anonimizare. Google Analytics este un serviciu de analiză web pentru înregistrarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor paginilor de Internet. Printre altele, serviciul de analiză web colectează date despre pagina de Internet de la care o persoană în cauză a ajuns pe o pagină de Internet, ce sub-pagini ale paginii de Internet au fost accesate sau cât de des și pentru ce perioadă de timp a fost vizualizată o sub-pagină. O analiză web este utilizată pentru optimizarea unei pagini de Internet și pentru analiza cost-beneficiu a utilizării Internetului. Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA. Google este certificat pe baza convenției Provacy Shiled și garantează respectarea legislației europene privind protecția datelor
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Noi utilizăm adaosul „_gat._anonymizeIp“ pentru analiza web prin intermediul Google Analytics. Prin acest adaos, Google va scurta și va anonimiza adresa IP a accesului la Internet al persoanei în cauză dacă accesul pe paginile noastre de Internet se realizează dintr-un stat membru al UE sau dintr-un alt stat membru al SEE.
Scopul utilizării Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori de pe pagina noastră de Internet. Google utilizează datele și informațiile obținute pentru a evalua, printre altele, utilizarea paginii noastre de Internet, pentru a întocmi rapoarte online despre activitățile de pe pagina noastră de Internet și pentru a oferi alte servicii legate de utilizarea paginii noastre de Internet. Google Analytics plasează un cookie în sistemul IT al persoanei în cauză, ceea ce permite Google să analizeze utilizarea paginii noastre de Internet. Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile noastre individuale de Internet pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browser-ul de Internet din sistemul dvs. IT este pus automat de către componenta Google Analytics respectivă să transmită date pentru analiza online către Google. În cadrul acestui proces, Google va afla date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care, printre altele, ajută Google să urmărească originea vizitatorilor și a clicurilor și apoi să realizeze facturarea comisioanelor.
Persoana în cauză poate împiedica în orice moment folosirea cookie-urilor prin intermediul paginii noastre de Internet, așa cum se arată mai sus, printr-o setare corespunzătoare a browserului de Internet utilizat și astfel să anuleze în mod permanent folosirea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de Internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să introducă un cookie pe sistemul dvs. IT. În plus, un cookie deja aplicat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de Internet sau al altor programe de software.
În plus, aveți posibilitatea de a anula și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics referitoare la utilizarea acestei pagini de Internet și prelucrarea acestor date de către Google. Pentru aceasta trebuie să descărcați și să instalați un Browser-Add-On la link-ul tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest Browser-Add-On informează Google Analytics prin intermediul JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitarea paginilor de Internet către Google Analytics. Instalarea Browser-Add-On este considerată de către Google o respingere. Dacă Browser-Add-On este dezinstalat sau dezactivat, este posibil să îl reinstalați sau să îl reactivați. Informații suplimentare și politica de confidențialitate aplicabilă de Google pot fi găsite la adresa https://policies.google.com/technologies/ads
şi la adresa http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat mai în detaliu la link-ul https://www.google.com/intl/de_de/analytics/index.html.

(12)    Social Media

Suntem prezenți în social media, pe Facebook, pentru a comunica pe aceste platforme cu clienții activi, persoanele interesate și utilizatorii și pentru a-i informa pe aceștia cu privire la serviciile noastre. La accesarea rețelei de către o persoană în cauză, se aplică termenii și condițiile de prelucrare a datelor ale operatorului de rețea respectiv. Dacă nu se specifică altfel în această politică de confidențialitate, prelucrăm datele utilizatorilor dacă aceștia comunică cu noi în cadrul rețelei sociale.

În plus includem tipurile de scriere „Google Fonts“ și hărțile serviciului „Google Maps“, ambele de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele procesate pot include în special adresele IP ale utilizatorilor și datele privind locația, care însă nu vor fi colectate fără consimțământul acestora. Politica de confidențialitate poate fi găsită aici https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Consimțământul dvs.
Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea acestor informații de către noi.

Dacă ne schimbăm politica de confidențialitate, vom posta aceste modificări pe această pagină. Aici primiți în permanență informații despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le folosim și despre condițiile în care le putem obține. Citiți această pagină din când în când pentru a fi informat cu privire la orice modificare și politica noastră actuală de confidențialitate.


Vă rugăm să ne spuneți părerea dumneavoastră
Scopul nostru este să vă respectăm sfera privată. Ne puteți ajuta să ne îmbunătățim politica de confidențialitate prin împărtășirea opiniei dvs. Suntem întotdeauna deschiși la sugestiile dvs.